Breaking News
 | quá tải tủ quần áo

quá tải tủ quần áo

  • Tủ quần áo và “đồ nhỏ” – quá tải “đồ nhỏ”

    Xu hướng chỉ ra rằng phụ nữ sắm sửa “đồ nhỏ” rất nhiều, nhiều gấp 5 lần nam giới. Thế nhưng họ chẳng bao giờ chịu dọn dẹp “đồ nhỏ” cũ hay thừa. Tại sao? Làm thế nào Nhiều quần lót? Phụ nữ trên trung bình của 21 cặp quần lót. Đó là khá nhiều…

    Read More